MARC보기
LDR00000nam k2200205 c 4500
001000000321162
00520181212085534
008041215s2004 ulkbj 001c kor
020 ▼a 9788901047616 ▼g 03900: ▼c \18000
040 ▼a 211047 ▼c 211047 ▼d 243002
0411 ▼a kor ▼h eng
1001 ▼a Holland, Tom
24510 ▼a 공화국의 몰락/ ▼d 톰 홀랜드 지음; ▼e 김병화 옮김.
24619 ▼t RUbicon : ▼b the triumph and tragedy of the Roman Republic.
260 ▼a 서울: ▼b 웅진닷컴, ▼c 2004.
300 ▼a 487p.: ▼b 연대표, 지도; ▼c 23cm.
500 ▼a 로마 공화정 최후의 100년, 그 영광과 비극의 역사를 읽는다
500 ▼a 찾아보기: p.483-487
504 ▼a 참고문헌: p.468-476
653 ▼a 공화국 ▼a 몰락 ▼a RUBICON ▼a THE ▼a TRIUMPH ▼a AND ▼a TRAGEDY ▼a OF ▼a ROMAN ▼a REPUBLIC
7001 ▼a 김병화