MARC보기
LDR00000pam c2200205 c 4500
001000001265451
00520181022140148
007ta
008180828s2018 ulk 000c kor
020 ▼a 9788994747972 ▼g 03190: ▼c \15000
040 ▼a 248023 ▼c 248023 ▼d 248023
0411 ▼a kor ▼h eng
1001 ▼a Shojai, Pedram
24510 ▼a 시간을 멈추는 기술: ▼b 하루에 하나, 좋은 시간을 찾는 100일간의 마음 연습/ ▼d 페드람 쇼자이 지음 ; ▼e 박종성 옮김.
24619 ▼a Art of stopping time
260 ▼a 서울: ▼b Winners book(위너스북), ▼c 2018.
300 ▼a 286 p.; ▼c 20 cm.
500 ▼a 원저자명: Pedram Shojai
546 ▼a 영어 원작을 한국어로 번역
650 8 ▼a 자기 계발[自己啓發]
650 8 ▼a 자기 관리[自己管理]
7001 ▼a 박종성
90010 ▼a 쇼자이, 페드람
991 ▼a 단행본